Přenosná stříkačka PS-8

 

Je přenosná stříkačka určená k sání vody z vodního zdroje a následně její dopravu na místo požářiště, lze ji také použít pro předávku vody z jednoho čerpadla k dalšímu při hašení požárů s velkou vzdáleností od vodního zdroje. Je specifická ručním startováním což mnoha hasičům připravilo a připravuje dodnes "horké chvíle" (pozn. aut. rádo to kope) a pokud se nepodaří všas nasát vodu, dochází k jejímu přehřátí a následnému "zatáhnutí" motoru což je zřejmé z jeho konstrukce chlazení.  

 

 Technická data:

Motor: dvoudobý, dvouválcový vodou chlazený

Čerpadlo: odstředivé dvoustupňové s 1x sacím a 2x výtlačnými hrdly

Výkon čerpadla: 800 l/min.

Vývěva: na nespálené plyny