HISTORIE HASIČŮ ŘETŮVKY.

Psal se začátek roku 1886, když rolník Václav Vašíček z čp. 1, Josef Kašpar z čp. 8 a Matěj Škeřík z čp. 22  po rokování v tehdejší obecní radě rozhodli založit v obci Malá Řetová hasičský spolek, jenž měl 16 zakládajících členů. Do čela spolku byl zvolen starosta pan Josef Kašpar a velitelem pan Václav Vašíček.

Ještě téhož roku byla zakoupena dvoukolová hasičská stříkačka i s hadicemi a výstrojí celkem za 857 zlatých a 50 krejcarů, dále byla postavena hasičská zbrojnice, které se tehdy říkalo schránka na stříkačku. Každý občan přispěl při stavbě svoji neplacenou prací, což se tehdy označovalo „prací s láskou“, přesto se náklady na hasičskou budovu vyšplhali na 74 zlatých a 80 krejcarů. Celkové výdaje na založení hasičského sboru byly 932 zlatých a 30 krejcarů. Pro obec to byla velká částka, přestože banka Slávie přispěla 100 zlatými. V téže době měla obec ještě dluh 1 500 zlatých na stavbu školy. Byl to ojedinělý případ, kdy byl založen hasičský spolek, zakoupeno potřebné vybavení a ještě postavena hasičská budova v tak malé obci jakou byla Malá Řetová.

Krátce po založení sboru se začalo cvičit. Cvičení se konala každou neděli od 13 do 15 hodin. Už v roce založení zasahovali hasiči při požáru domu čp. 45. Spolek dostal pochvalu za dobře provedený zásah a 10 zlatých od banky Slavie. V roce 1887 zasahoval hasičský sbor u čtyř požárů v čp. 54, 89, 74 a 84. Za příspěvek od banky Slávie bylo zakoupeno 20 m hadic. V těchto letech spolek pořádal také plesy. Zisky z těchto plesů byly používány na činnost sboru. Zisk z jednoho plesu se pohyboval okolo 4 zlatých.

Jen pro porovnání v roce 1890 měl hasičský sbor 23 členů a obec 657 obyvatel. A ještě jedna zajímavost, v roce 1905 bylo navrhnuto usnesení, že kdo z členů se nedostaví na 3 cvičení za sebou, bude se sboru vyloučen.

V letech 1910 až 1913 se rozmáhá pojišťování osob a majetku, jedná se o zřízení pojišťovny hasičské. Je zřizována tak zvaná hasičská policie, která má za úkol konat prohlídky domů, hlavně komínů, aby se předešlo požárům. Požár v čp. 71 byl jedním z posledních požárů v naši obci, potom nehořelo celých 20 let.

Přišel rok 1914 a začala I.světová válka. Mnoho mužů naši obce odešlo bojovat „za císaře pána“, z toho šest členů našeho sboru se domů již nevrátilo, byla to velká daň naši malé obce. Činnost sboru po dobu války byla minimální.

V roce 1924 dostala naše obec nové jméno, ŘETŮVKA. Byl dán návrh na zakoupení motorového stroje, ale k tomu došlo až v roce 1935, pro nedostatek peněz. Hasiči z Řetůvky se dočkali, zakoupili motorovou stříkačku i s příslušenstvím od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 28 000 Kč.

Stříkačka, zakoupená našimi předchůdci, je stále ve výborném a provozu schopném stavu, je chloubou našeho sboru. V téže době začala i přestavba hasičské zbrojnice a navíc byla přistavena i garáž pro novou motorovou stříkačku.

V roce 1947 bylo koupeno auto značky Škoda – osmimístné. Sbor se zúčastňoval cvičení, různých akcí v rámci hasičstva, také se pořádali plesy a další kulturní akce.

V roce 1961 byla provedena územní reorganizace a náš sbor byl zařazen do 3. okrsku společně se sbory Dolní a Horní Sloupnice, Přívratu a Řetové. V roce 1962 vypovědělo službu naše vozidlo a tak jsme o rok později koupili autobus značky Ford. V roce 1964 byl založen kroužek žáků a činnost sboru se rozvíjela, následovaly ale i hubené roky, než roku 1972 náš sbor obdržel novou stříkačku PS 8. Následující rok jsme zakoupili starší vozidlo Tatru 805 a to byly injekce, které náš sbor probudily a činnost se znovu obnovila.

Výročí devadesáti let od založení sboru v roce 1886 se důstojně oslavilo. Už před tímto výročím se dala dohromady parta skvělých hasičů a bylo to znát na činnosti sboru. Byly to roky, kdy hasiči z Řetůvky patřili k nejlepším v okrsku a ke špičce v okrese. Přibylo i družstvo dorostenek. V tomto desetiletí byl sbor činný ve všech směrech, jak na soutěžích odkud jsme přiváželi od dvou družstvech mužů a družstva dorostenek, později žen, přední umístění, také byla zvyšována odborná kvalifikace členské základny. Pořádaly se plesy, zábavy, pálení mírových ohňů a další akce. V těchto letech jsme odpracovali jak pro sbor, tak pro obec nemálo brigádnických hodin.

V roce 1986 slavíme 100 let založení sboru hasičů v Řetůvce.

V roce 1993 jsme koupili starší hasičské auto, Avia 31 se stříkačkou      PS 12 a s vybavením vše ve velmi dobrém stavu. Od roku 1993 do roku 1999 prošel sbor krizí.

Od začátku roku 1999 znovu obnovujeme činnost našeho sboru, na základě iniciativy předsedy OSH bratra Emila Duška a bratra Vlastimila Vavřina. Byli osobně osloveni všichni členové sboru, zda chtějí nadále pracovat v SDH Řetůvka. Na ustavující schůzi 5. března 1999, se nás sešlo 13 členů. K těmto členům musíme připočítat 4 ženy a 7 důchodců. Na této schůzi byl zvolen nový výbor SDH Řetůvka, z něhož se vytvořilo zdravé jádro, které začalo pracovat, tak aby sbor plnil svoje povinnosti.

V roce 2001 jsme pomáhali při „velké vodě“ v Řetové a u požáru domu pana Kubišty také v Řetové.

Rok 2002 byl pro sbor rušný. Začátkem roku jsme získali od SDH Horní Sloupnice vozidlo Škoda RTH 706 CAS. Koncem léta přišla velká pohroma v podobě povodní, které zasáhly celou naší republiku. Obecní úřad vyhlásil sbírku a hasiči se nabídli, že pomoc odvezou do vybrané obce, kterou se stala Tuhaň na Mělnicku. Pomoc odvezlo pět hasičů, bratři V. Vavřin, L. Bače, P. Reichl, Z. Vašina a J. Hanuš a zůstali v Tuhani pomáhat a odstraňovat následky povodně. Na podzim jsme u kapličky po velké vichřici odstraňovali spadlou lípu a další stromy v obci. Ještě týž podzim jsme uspořádali zájezd pro členy SDH a občany Řetůvky na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Auto Škoda RTH 706 jsme výhodně prodali a koupili novější typ Škoda RTHP 706. Rok po povodních jsme na pozvání navštívili obec Tuhaň. Před vánočními svátky jsme pomáhali s hledáním pohřešovaného občana z Řetůvky ve Sloupenských lesích.

V roce 2005 jsme z vlastních zdrojů pořídili nový lak na cisternu. Po prudkých deštích, které postihly naší obec jsme několikrát uklízeli nánosy bahna na obecních komunikacích a pomáhali naším občanům při likvidaci následků deště na jejich majetku.

V roce 2007 pokračovala rekonstrukce hasičské zbrojnice, koncem roku se SDH Řetůvka stal provozovatelem místní hospody. I v tomto roce jsme vyjeli do okolí obce, odklízet popadané stromy z příjezdových komunikací, k hořící pasece a uklízení bahna v sousední obci Řetová. Získali jsme 4 dýchací přístroje Saturn a 2 zásahové obleky Firemann.

V minulém roce jsme uspořádali zájezd pro členy SDH a jejich příznivce do Hasičského muzea v Přibyslavy a na hrad Kámen.Také jsme se pustili do velké přestavby našeho cisternového automobilu, pro zvýšení jeho rychlosti a ovladatelnosti. Byl vyměněn motor, nápravy, převodovka a části řízení, aby vše bylo završeno přidělením nového technického průkazu. Také jsme měli několik výjezdů s odklízením spadlých stromů a naplaveného bahna. Dále se nám podařilo získat 2 páry zásahové obuvy Haix.

Oprava hasičské zbrojnice započatá roku 2003 je konečně za námi, a tak mohla být 28.10.2010 u příležitosti svěcení obecího praporu naše "kaplička" slavnostně otevřena. Bylo odpracováno velmi mnoho neplacených hodin, ale dnes musíme říct, že to stálo za tu námahu.

V současné době má náš sbor 20 členů z toho 14 činných.

Svou prací chceme naplňovat slova našich dědů, kteří sbor více než před sto lety založili. “ Nezištně pomáhat všem, kteří to potřebují “ . To bylo, je a doufáme, že bude i nadále hnací silou hasičů z Řetůvky.