Informace o nás

 Jsme malý sbor zařazený jako JPO V.  se 17  aktivními a několika zasloužilými členy, prakticky většina aktivních členů je zároveň zařazena do zásahové jednotky. Co se techniky týká, jsme celkem dobře vybaveni na většinu druhů zásahů, až na zásahy u dopravních nehod, kde je potřeba vyprošťovací technika, kterou nedisponujeme. Většina našich zásahů je zaměřena na odstraňování a pomoc při živelných pohromách a dále pak na technické výjezdy kde je potřeba dodávka vody nebo odstranňování nečistot z komunikací (většinou naplavené bahno) .

Na naší činnost nemáme mnoho finačních prostředků, tak velkou většinu prací na technice a budově zbrojnice obstaráváme sami a vybavení jednotky financujeme často z vlastních zdrojů.