Zásahový oblek Bushfire

Zásahový oblek Bushfire

5x

je ochranný oděv pro hasiče při zdolávání požárů na volném prostranství, který jsme obdrželi v roce 2009 od státu v rámci akce vybavování jednotek JPO V.